Næringsbygg

Med store areal på både tak og vegger har de fleste næringsbygg stort potensiale for produksjon av grønn, fornybar energi. Et topp moderne solenergianlegg er med på å heve verdien på bygget og bidra til opplevelsen av en fremtidsrettet, samfunnsbevisst virksomhet. I tillegg til å senke energikostnadene bidrar et solcelleanlegg også til å oppnå kravene i TEK og BREEAM-NOR.

Ta kontakt så kan vi fortelle mer om hva vi kan gjøre for dere.

Tlf.: +47 482 67 844

E-post: bbe@sunva.no